Jak zweryfikować działalność ośrodka?

Autor postu Admin - 27-10-21

Jak zweryfikować ośrodek

Należy upewnić się, że prawidłowo odprowadzają podatki, składają formularze 990 (sprawozdania finansowe) i są odpowiednio kontrolowane. Można też sprawdzić ich etykę i wartości oraz upewnić się, że są one zgodne z naszymi własnymi. W ostatecznym rozrachunku wszystko sprowadza się do zaufania i to Ty musisz zdecydować, czy możesz powierzyć danej organizacji swoją darowiznę.

Jak sprawdzić czy ośrodek nie jest oszustwem?

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie legalności ośrodka.

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy ośrodek ma status prawny i czy jest oficjalnie zarejestrowany. Jeśli jest to organizacja non-profit, niezbędne informacje można znaleźć na jej stronie internetowej. Jeśli ośrodek jest organizacją nastawioną na zysk, nie oznacza to, że jest to oszustwo. Należy jednak zachować ostrożność i szukać innych oznak, które mogą wskazywać na to, że dany ośrodek jest oszustwem.

Po drugie, należy zwrócić uwagę na osoby stojące za fundacją. Jakie jest ich wykształcenie? Czy mają doświadczenie w dziedzinie, którą się zajmują? Czy rzeczywiście są zainteresowani rozwiązaniem problemu, na którym się skupiają?

Jak zweryfikować statut ośrodka?

Dokument ten powinien być złożony w urzędzie i wydrukowany na oficjalnym papierze firmowym. Statut musi określać, czym będzie się zajmować organizacja, jak będzie działać, kto będzie nią zarządzać, w jaki sposób będzie rządzona i jakie są jej ograniczenia.

Jak sprawdzić czy ośrodek spełnia wymogi prawne?

Można odwiedzić stronę internetową KRS, aby wyszukać fundacje w swojej okolicy i ustalić, czy spełniają one wymogi prawne. Można także odwiedzić strony internetowe interesujących nas fundacji i sprawdzić, czy posiadają one formularz informacyjny. Jeśli go nie mają, można poprosić o jego przesłanie pocztą elektroniczną.

Aby zostać uznaną przez KRS, fundacja musi spełniać określone wymogi prawne. Na stronie internetowej KRS można wyszukać fundacje w swojej okolicy i sprawdzić, czy spełniają one wymogi prawne. Możesz także odwiedzić strony internetowe fundacji, które Cię interesują, i sprawdzić, czy posiadają one formularz ujawnienia. Jeśli go nie mają, można poprosić o jego przesłanie pocztą elektroniczną.

Komentarze artykułu


Ośrodek dla dzikich zwierząt. Rehabilitacja i leczenie.